Velkommen

opdateret den 12 august 2019

  Arbejdsdag og Sommerfest den 31 august

Dagen starter på pladsen kl. 9.00 hvor de fremmødte deles op i 2 hold.
Det ene hold klargør til festen, herunder opsætning af telt.
Det andet hold ryder op i containeren , samt forefaldende opgaver.
Velmødt til en forhåbentlig god dag.
Husk tilmelding til festen senest den 24 august
og husk også det gode humør.
Der vil være øl, vin og vand a´libitum og en rød pølse bliver der nok også til.

Vel mødt

Jens

tlf. 71108590

 

 

 

Arbedjdsopgaver: Oprydning og vedlighold af gul container
Deltagere:
Lørdag den 23.juni 2018 kl 0900
Arbejdopgave :Opsætning af slagtebord, nyt stålbord.
Deltagere :
Lørdag den 29.juni 2018 kl 0900
Arbejdopgave : Oprydning og opsamling af affald samt slåning
af græs på pladsen
Deltagere :
Lørdag den 07.juli 2018 kl 0900
Arbejdopgave :
Deltagere :
Lørdag den14.juni 2018 kl 0900
Arbejdopgave :
Deltagere :