Velkommen

opdateret den 4 juli 2020

Invitation til Sommerfest ( Klik her)

Bådforeningen Magleø afholder den årlige generalforsamling lørdag den 25 juli kl. 10.00  –  12.00 i festteltet på Magleøs arealer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af forslag

 5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer

 6. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter

 7. Eventuelt

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være et medlem af bestyrelsen i hænde senest lørdag den 11 juli 2020.

  På valg er:

  Formand Jesper Jensen, der gerne modtager genvalg.

  Havnefoged Jørgen Hansen der ikke ønsker genvalg.

  Laila kommer og er ordstyrer på generalforsamlingen så det kan gå ordentligt for sig.

  På bestyrelses vegne

  Jesper Jensen

  Formand