Velkommen

Opdateret den 15 april 2021

Bådforeningen Magleø afholder den årlige Generalforsamling lørdag den 1. maj 2021 kl.10.00 – 12.00 i teltet på Magleøs arealer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af beretning

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

  4. Behandling af forslag

  5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer

  6. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter

  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være et medlem af bestyrelsen i hænde senest lørdag den 24. april 2021

På valg er:

Kasserer Jens Olesen modtager gerne genvalg.

Næstformand Mark Gunst modtager ikke genvalg.

Efter generalforsamlingen vil det være muligt at grille en pølse eller 2 og lave hotdogs med det hele.

På bestyrelsens vegne.

Jesper Jensen

Formand

Er du i tvivl om hvad du må og ikke må på din grund på Magleø ? Klik på nedenstående link.

lokalplan 92 for Bådforeningerne Lilleø og Magleø