Velkommen

Opdateret den 10 maj 2022

                                                                           Korsør 07.05.2022

 

Bådforeningen Magleø afholder Extraordinær Generalforsamling lørdag den 4.juni 2022 kl.10.00 – 13.00 i et lokale på dagcenteret Teglværksparken 50,4220 Korsør

Dagsorden:

1.  Valg af formand, næstformand, kasserer

2.  Foreningen nedlægges eller sammenlægges med foreningen Lilleø.

3.  Behandling af punktet eventuelt fra den årlige generalforsamling

Jesper Jensen

_______________________________________________________________________________________

Er du i tvivl om hvad du må og ikke må på din grund på Magleø ? Klik på nedenstående link.

lokalplan 92 for Bådforeningerne Lilleø og Magleø