Velkommen

Sidst opdateret den 20 april 2016

HUSK! Generalforsamling lørdag den 7 maj, 2016,  kl. 9.00 Generalforsamlingen holdes i Dagcentret Teglværksparken, Teglværksparken 50, 4220 Korsør

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Aflæggelse af beretning

3 Fremlæggelse af revideret regnskab

4 Behandling af evt. forslag.

5 Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer

6 Valg af bestyrelse

-Valg af formand ( modtager genvalg)

-Valg af pladsmand ( modtager genvalg)

-Valg af havnefoged ( modtager genvalg)

-Valg af Suppleant

8 Valg af revisor

9 eventuelt

Forslag bedes fremsendes til formanden senest 7 dage før.